Wydawca treści Wydawca treści

PUBLICZNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE W TRAKCIE REALIZACJI OPERACJI

 

1. Program Operacyjny w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze
2014-2020”.

Cel operacji obejmuje „Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury”.

Realizacja operacji pt. ”Zakup minikoparki wraz za przyczepą niskopodwoziową do jej przewozu” o wartości 139 895,00 zł współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR w wysokości 118 910,00 zł. .

W ramach realizacji operacji osiągnięty zostanie cel: „Wyposażenie obiektu gospodarki rybackiej służącego do chowu i hodowli ryb w sprzęt poprzez zakup minikoparki wraz z przyczepą niskopodwoziową do jej przewozu”.

Wskaźnikiem realizacji celu operacji jest: utworzenie miejsc pracy, liczba wyposażonych obiektów.


Publiczne środki zewnętrzne

                                   PUBLICZNE   ŚRODKI   ZEWNĘTRZNE 

           POZYSKANE PRZEZ GOSPODARSTWO RYBACKIE  NIEMODLIN

                                                       

1. Fundusz strukturalny: Instrument Finansowego Wspierania Rybołówstwa ( IFWR )

   Sektorowy Program Operacyjny "Rybołówstwo  i przetwórstwo ryb 2004 – 2006  Działanie 3.2   dofinansowanie działania pn. "Modernizacja magazynów ryb Gospodarstwo   Rybackie Lasów Państwowych w Niemodlinie" w wysokości  436 626,80 zł.

                                                         

2. Fundusz strukturalny: Instrument Finansowego Wspierania Rybołówstwa ( IFWR )

    Sektorowy Program Operacyjny "Rybołówstwo  i przetwórstwo ryb 2004 – 2006   Działanie 3.2  dofinansowanie działania pn. "Zakup ciągnika rolniczego o mocy 126 KM   wraz z ładowaczem czołowym o minimalnym udźwigu 1950 kg i minimalnej wysokości   podnoszenia 3900 mm wraz z osprzętem" w wysokości   95 560,00 zł.

 

3. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora  rybołówstwa  i nadbrzeżnych obszarów  rybackich 2007 – 2013". W ramach Środeka  2.2  Działania  wodno-środowiskowe w zakresie " Wsparcia wykorzystania tradycyjnych   lub przyjaznych  środowisku praktyk i technik  w chowie i hodowli ryb " w wysokości  6 518 170,72 zł.

 

4. Program Operacyjny   "Zrównoważony rozwój sektora  rybołówstwa  i nadbrzeżnych obszarów    rybackich 2007 – 2013". W ramach środka 4.1 Rozwój  obszarów zależnych od rybactwa  z wyłączeniem realizacji   operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR)  oraz nabywaniu umiejętności aktywizacji lokalnych społeczności " w wysokości – 653 481,92 zł. 

w tym na realizację operacji pn.:

-"Budynek usługowy-sklep rybny w Niemodlinie przy ul.Zamkowej" w wysokości- 106 299,51 zł.

- "Zakup samochodu ciężarowego DMC do 3,5 tony wraz z basenami specjalistycznymi do przewozu  ryb   w wysokości 80 334,00 zł.

- "Wymiana urządzeń wyciągowych wraz z zasuwami oraz urządzeniami pomocniczymi śluzy jazu położonego w km 14+200 na rzece Ścinawie Niemodlińskiej"  w wysokości – 46 665,00 zł.

- "Zakup koparki gąsienicowej wraz z przyczepą niskopodwoziową do jej przewozu "  w wysokości  359 700,00 zł.

- "Zakup samochodu dostawczego 5 osobowego z podwójną kabiną o ładowności w przedziale   0,8-1,2t wraz z basenem do transportu ryb" w wysokości  60 483,41zł.

 

5. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Realizacja przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie odpowiedniego bilansu wodnego niezbędnego do  zachowania różnorodności biologicznej w Rezerwacie Przyrody Łężczok".

Koszt kwalifikowany wyniósł 700 834,82 zł z czego dofinansowanie z NFOŚIGW to 630 751,24 zł to  jest 90 %.

 

6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Realizacja przedsięwzięcia pn. „Remont jazu piętrzącego i budowa przepławki na rzece Suminie km 4 + 350 w miejscowości Nędza – ujęcie wody dla rezerwatu Łężczok i stawów rybnych Markowiak"

Dofinansowanie w wysokości  69.396,63 zł.