Rezerwaty przyrody

Celem działalności zakładu jest utrzymanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych jednych z najstarszych obiektów stawowych w Polsce za pieniądze uzyskiwane ze sprzedaży ryb.